Kościół pw. Ducha Świętego - Klaryski Pniewy

Historia kościoła pw. Ducha Świętego

Kościół pw. Ducha Świętego w Pniewach powstał jako fundacja Jana Pniewskiego w 1425 r. Był początkowo budowlą drewnianą. Dwukrotnie uległ pożarowi. W 1783 r. odbudowano go w stylu barokowym. W 1973 r. kościół zaliczono do zabytków podlegających ochronie państwa. 29 sierpnia 1972 r. przekazany został w użytkowanie Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji na mocy dekretu abpa Antoniego Baraniaka. We wnętrzu kościoła zachował się ołtarz główny z obrazem przedstawiającym Zesłanie Ducha Świętego (połowa XVII w.) oraz drugim ponad nim z wyobrażeniem Chrystusa z Emaus (około 1785 r.). Znajdują się tam też postacie świętych apostołów Piotra i Pawła (XVII wiek). Z drugiej połowy XVIII wieku pochodzi ambona rokokowa.