Ordo Monialium Clarissarum Ab Perpetua Adoratione

O nas

ul. Kapłańska 3
62-045 Pniewy
Telefon: +48 61 2910240

Zakon kontemplacyjno – klauzurowy
z charyzmatem wieczystej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu.

Duchowość

Kontemplacyjno – eucharystyczne powołanie pozwala nam włączyć się w misję Kościoła, zwłaszcza w jego powołanie do dziękczynienia, uwielbienia i miłości.  Oddajemy się szczególnie adoracji Pana naszego Jezusa Chrystusa, wystawionego uroczyście w Najświętszym Sakramencie.

Modlimy się za Kościół ,Ojczyznę, cały świat i we wszystkich intencjach nam polecanych

Historia naszej Fundacji w Pniewach

Została przeniesiona do Pniew 1972 roku. Rozpoczęcie Wieczystej Adoracji w naszym domu – 8 marca 1987 rok.

Geneza i początki Fundacji Pniewskiej Fundacja Klarysek od Wieczystej Adoracji powstała w 1967 r. w Podpniewkach. W 1972 r. siostry przeniosły się w do Pniew, na terenie Wielkopolski. Fundacja ta, jest dziełem Matki M. Antoniny Pade, długoletniej przełożonej klasztoru w Ząbkowicach Śląskich. Pragnęła ona założyć nowy klasztor, ale świadoma trudów i odpowiedzialności powierzyła tę sprawę św. Józefowi i prosiła Opatrzność Bożą o znak co do miejsca, w którym nowy klasztor miałby powstać. Pojawiały się różne propozycje, ale były one nie do przyjęcia dla zakonu klauzurowego.

Pan Bóg objawił swoją wolę poprzez spadek, który otrzymały siostry z ząbkowickiego klasztoru od pani Agnieszki Machi, zamieszkałej w Podpniewkach k/ Poznania. Przekazała ona cały swój majątek siostrom klaryskom w Ząbkowicach Śląskich. W młodości miała ona pragnienie życia kontemplacyjnego, które nie mogło być zrealizowane. Znajomość z klasztorem ząbkowickim zawarła poprzez s. M. Leonardę Jaskulankę, która spędzała swoje urlopy wakacyjne u jej sąsiadki, a swojej rodzonej siostry – Marii Ziołek. Na mocy sporządzonego 12 III 1959 r. testamentu Mieczysława Dunst – zewnętrzna siostra, profeska czasowa stała się spadkobierczynią całości majątku A. Machi. Pragnienie lat młodości zmarłej zostało zrealizowane w nieco innej formie. Wprawdzie nie została zakonnicą, ale jej majątek stał się fundamentem nowego tronu Jezusa Eucharystycznego, najpierw w Podpniewkach w postaci małej kaplicy, a następnie i aż do dzisiaj w Pniewach przy ul. Kapłańskiej 3. Spełniły się także nadzieje Matki M. Antoniny, aby powstał nowy dom na ziemi wielkopolskiej, ale do tego celu droga była jeszcze daleka i trudna. Trzeba było czekać aż 7 lat na zatwierdzenie własności zapisanej testamentem i dopiero 15 VIII 1966 r. sprawa ta została pomyślnie zakończona. W międzyczasie Matka M. Antonina w porozumieniu ze wspólnotą, podjęła decyzję sprzedaży gospodarstwa, a nabycia realności w mieście, nawet w pobliskich Pniewach.

Złoty jubileusz powstania naszej Fundacji i 30 rocznica Wieczystej Adoracji obchodziłyśmy w 2017 roku.

Pomoc w remoncie Kościoła

Za każdą pomoc składamy serdeczne – Bóg Zapłać, zapewniamy o naszej wdzięczności i pamięci w modlitwie.

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji proszą o pomoc w zebraniu środków na kompleksowe prace przy remoncie kościoła Św. Ducha w Pniewach. Jesteśmy zakonem kontemplacyjnym z charyzmatem Wieczystej Adoracji. Adorujemy Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie dzień i noc. Każda z nas ma wyznaczone godziny adoracji w duchu dziękczynienia. Przedstawiamy także wiele próśb przesyłanych mailem i na wszelkie inne sposoby. Nasza służba Bogu trwa nieustannie i każdy dzień jest zaplanowany godzina po godzinie. Oprócz adoracji centrum naszego życia jest Msza święta, wcześniej brewiarz i przygotowanie do Mszy świętej przez medytację. Mamy także wyznaczone godziny na pracę (haftujemy i szyjemy sztandary, chorągwie i paramenty kościelne), z tego się utrzymujemy. Mamy także duży ogród, który wymaga wiele pielęgnacji oraz jak w każdym domu wykonujemy wszystkie prace domowe. Przy tak intensywnie przeżywanym dniu, nie jesteśmy w stanie same zgromadzić funduszy na remont kościoła. Na zewnątrz kościoła, od dołu jest rosnący grzyb, wewnątrz kościoła pękające ściany i sufit. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg zapłać, polecamy ich intencje przed Najświętrzym Sakramentem w naszych codziennych modlitwach. Niech kościółek (bo jest mały) służy wszystkim, którzy chcą zbliżyć się do Boga i przeżywać razem z nami szczęście bycia z Nim i rozmowy z Bogiem twarzą w twarz.

Lub można wpłacić darowiznę na nasze konto bankowe

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji Bank Pekao S.A. II O. w Poznaniu 43 1240 1763 1111 0010 0235 2218

Nasze prace

Modlitwa i praca wypełnia nasze klasztorne życie. Oto przykłady naszych prac.