Urzędowa nazwa naszego Instytutu brzmi: Zakon Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji / Ordo Monialium Clarissarum a Perpetua Adoratione / : skrót: OCPA.

 Federacja Świętej Klary.

Klasztory Klarysek od Wieczystej Adoracji, zgodnie z zaleceniem Konstytucji Apostolskiej „Sponsa Chiristi” Piusa XII, utworzyły Federację Świętej Klary, która została erygowana dnia 24 IX 1955 roku. W skład Federacji Świętej Klary wchodzą w Polsce: „ Nazaret” – Kłodzko, „ Coenaculum św. Józefa”- Ząbkowice Śl., „Betlejem” – Kęty, „Betania” - Bydgoszcz, „Loretto” - Słupsk, „Święta Rodzina” –Pniewy, „Sancta Klara” – Elbląg, „San Damiano” – Hajnówka. we Francji: klasztor w Castelnaudary i Troyes.

 Nasza dewiza.

W myśl wskazań Założycieli nasz Zakon przyjął następującą dewizę: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. 

Pieczęć.

Pieczęć naszego Zakonu zdobią insygnia:
a) w centrum owalu – znak monstrancji;
b) u podstawy monstrancji dwie winne gałązki i dwa pszeniczne kłosy – symbole Eucharystii;
c) litery MI – inicjały Maryi Niepokalanej, Królowej Zakonu Serafickiego; skrzyżowane ręce – herb franciszkański;
d) Napis w otoku: Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji i nazwa miejscowości, w której dany klasztor się znajduje. Wyżej wymienione insygnia są streszczeniem naszej misji i przypomnieniem ideałów przekazanych przez Założycieli.