Biografia

Ludwika Morawska urodziła się 22 sierpnia 1842 r. w Rokoszu (powiat koniński). W 1846 r. straciła ojca, a w 10 lat później matkę. Wychowywała się w Warszawie i tam wstąpiła do Zgromadzenia Felicjanek 8 sierpnia 1857 r., gdzie 8 grudnia 1858 r. otrzymała habit zakonny oraz nowe imię - s. Katarzyna, a w rok później złożyła profesję. Po kasacie zgromadzenia przez władze carskie i przewiezieniu sióstr do Łowicza w 1864 r. s. Katarzyna wraz z s. Marianną Ładą opuściły Łowicz w 1866 r. udając się do Francji. Po krótkim pobycie u Sióstr Klarysek w Wersalu, wstąpiły do Zakonu Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Troyes. S. Katarzyna w nowym zakonie otrzymała imię s. Marii od Krzyża i 29 kwietnia 1867 r. złożyła śluby wieczyste. W 1871 r. wraz z sześcioma siostrami założyła fundację franciszkanek w Polsce. Wybudowała kościół i klasztor we Lwowie, do którego musiała się przenieść w 1873 r. z Wielkopolski na skutek panującego kulturkampfu. Zmarła w pociągu 26 stycznia 1906 r. w drodze do Cannes. 25 października 2002 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Matki Morawskiej na szczeblu diecezjalnym, cztery lata później w Rzymie.