Motto:


I rzekł im: "Idźcie na cały świat i głoście ewangelię każdemu stworzeniu Mk 16, 15  


Sami o sobie: 

Nasz zakon został założony w 1987 roku przez Matkę Marię Angelicę, PCPA. Jako Franciszkanie Misjonarze od Słowa Przedwiecznego (Franciscan Missionaries of the Eternal Word) pragniemy żyć prawdziwą odnową życia konsekrowanego w duchu tradycji franciszkańskiej – w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, adorując Najświętszy Sakrament, poświęcamy się całkowicie Matce Bożej – tak jak czynił to święty Ludwik Maria de Montfort . Jesteśmy oddani dziełu ewangelizacji - głosimy i nauczamy wiary katolickiej, szukamy zaginionych i rozgłaszamy wszystkim ludziom Miłość i zbawienie Jezusa Chrystusa. 

Matka Maria Angelica o Braciach: 

Bracia są znakiem gotowości i całkowitego oddania się na służbę Bogu, Kościołowi i wspólnocie. Ich posłannictwo skierowane jest, przede wszystkim do katolików, którzy opuścili Kościół. Za papieżem Pawłem, Matka Angelica przypomina, że wielu ochrzczonych, choć formalnie nie zrzekają się chrztu, żyje w zupełnej obojętności na Słowo. Ze szczególną troską o nich właśnie bracia dążą do obrony i wyjaśniania piękna i prawdy wiary katolickiej. „Niczego jednak nie jesteśmy wstanie dokonać o własnych siłach”, dlatego też bracia opierają się na dwóch filarach: Eucharystii i kulcie Najświętszej Maryi Panny. Za przyczyną świętego Franciszka modlą się nieustannie o to, by jak najwięcej dusz powróciło do Pana.
8 października 1991  

Dzięki łasce, jakiej udzieli braciom Przedwieczny Ojciec, poprzez poszukiwanie zaginionych owiec, będą oni upodabniali się do Jego Boskiego Syna. Poprzez nauczanie, rekolekcje, pisma, pracę w radiu czy telewizji, wypełnią swoją misję. Jednakże modlitwa, kontemplacja, zasady moralne, aby były skuteczne, muszą być przede wszystkim głęboko zakorzenione w braciach. 
13 czerwca 1991  

 

 

 Bracia żyją i pracują w trzech głównych ośrodkach:
Anunnciation Friary - to klasztor położony jest w pobliżu studia telewizyjnego w Irondale (Alabama) jest on pierwszym i najważniejszym z klasztorów ustanowionych przez matkę Angelicę, pracujacy w nim bracia wspierają dzieło EWTN, opiekują się pracownikami i wiernymi.Hanceville – Ephesus House - tutaj bracia pełnią posługę kapłańską, poprzez sprawanie Eucharysti, modlitwę, spowiedź i kierownictwo duchowe służą Siostrom Klaryskom, a także wiernym przybywajacym do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu.Emmitsburg - Regina Pacis czyli dom formacyjny dla kleryków, miejsce przepełnione ciszą i modlitwą, w którym mogą przygotowywać się do pracy ewangelizacyjnej