Epoka średniowiecza, a więc czas kiedy żył św. Franciszek pełna jest opowieści o rycerzach, pałacach i królach. To właśnie zainspirowało M. Angelikę z USA do nadania nazwy: Rycerze Najświętszej Eucharystii swoistej wspólnocie braci przy jej klasztorze (budowanym w stylu włoskim i trzynastowiecznym) i Sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Chciała w ten sposób nawiązać do czasów św. Franciszka i zainspirować młodych mężczyzn do służby prawdziwemu Królowi. Na to wezwanie odpowiedziało już wielu młodych ludzi, którzy nie czując powołania zakonnego czy kapłańskiego chcą służyć Bogu i Kościołowi.

Latem 1998 r., gdy budowa Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Hanceville w Alabamie była zaawansowana, Matka Angelica widziała pilną potrzebę znalezienia ludzi, którzy zajmą się sanktuarium i innymi obiekatmi, a także będą dbali o pielgrzymów nawiedzających to miejsce. 25 lipca 1998 roku założyła Rycerzy Najświętszej Eucharystii. Są to mężczyźni stanu wolnego, którzy po pewnym okresie przygotowania zostają pasowani na rycerzy Najświętszej Eucharystii, nie są to jedank śluby zakonne. Żyją oni jednak we wspólnocie na wzór zakonu i jak mówią, prywatnie składają śluby na określony przez siebie czas. Rycerze mają swojego gwardiana i ściśle określony plan dnia, w którym znajduje się także rekreacja.

Pasowanie na Rycerza przez Króla Eucharystycznego

Tak oto mówi Rycerz: „Bądź pozdrowiony, mój szlachetny Królu, obym służył Ci w prawdzie i zawsze wierny był mej Królowej, Twej Niepokalanej Matce w błękicie. Bądź pozdrowiona, o Dziewico – Tyś jest mą zbroją, sprawiedliwa Maryjo; mając Cię za obrończynię, walką się nigdy nie znużę. Tak oto mówi Pan: „Podejdź, Mój szlachetny Rycerzu, Twój Król Cię wyznaczył, powstań z młodzieńczym zapałem i naucz się dobrze twych umacniających lekcji. Pragnę Sam cię uzbroić i Sam cię odziać w mocną zbroję, która bogactwem jest każdego Rycerza. Twym napierśnikiem jest Święta Czystość, a twym Hełmem - Wiara. Niech twa dusza skąpie się w krwi męczeństwa. Powierzam ci Miecz Gorliwości do zbawienia ludzkiego; broni tej używać będziesz dla tryumfu Królestwa Mego. Twój ostry Miecz uwalniać będzie więźniów i opłacać okupy. Walcz zacięcie, drogi Rycerzu, albowiem są dusze, które czekają na zbawienie. Nieustanna Modlitwa jest twą Tarczą, twą strażą, twą siłą. Używaj dobrze tej Tarczy, a z każdej bitwy wyjdziesz bez uszczerbku. Twą Rękawicą, najwspanialszym złotem zdobioną, jest Odwaga. Idź naprzód w walce, O Rycerzu, nie bój się być śmiałym. Twym wiernym Rumakiem jest Wytrwałość, niosąca cię na wolne lądy, nieopuszczająca cię w bitwie i prowadząca armię do zwycięstwa. Dla Boga i Kościoła!”

Rycerze starają się umacniać wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa przez ich czujną obecność każdego dnia przed Eucharystycznym Królem. Obecność ta służy nie tylko do zwiększenia ich osobistego oddania i świadectwa ich wiary, ale także ma zapewnić ochronę naszemu Panu w Najświętszym Sakramencie. Służą podczas Mszy, nabożeństw i procesji. Zapewniają oni również pomoc pielgrzymom, którzy odwiedzają sanktuarium. Pragną wspierać powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego, dlatego kapłani, diakoni, bracia i klerycy są zaproszeni do hotelu, gdzie pokoje rekolekcyjne są dostępne bezpłatnie.

Herb Rycerzy został zaprojektowany przez Matkę Angelikę.Tarcza zawiera cztery symbole: lilia,ogień, księga, kłosy. Lilia symblizuje Maryję, która patronuje Rycerzom. Kłosy pszenicy oznaczają Eucharystię. Płomień jest symbolem ognia miłości, który jest motywacją służby Rycerskiej Boga i Kościoła. Wreszcie "veritas" to po łacinie "prawda" i oznacza, że Rycerze starają się zawsze dawać świadectwo prawdzie, zarówno w słowie i czynie. Niebieski i złoty są to papieskie kolory i reprezentują wierność Świętej Matce Kościołowi. Biały kolor symbolizuje czystość, której mają być świadkami w prawowierności ich wiary i niewinność życia. Tarcza jest podtrzymywana przez dwóch aniołów, którzy reprezentują wszystkie zastępy anielskich walczące o honor i chwałę Boga. Korona cierniowa nad hełmem przywołuje na myśl Chrystusa Króla, którzy w tym świecie przyjął cierpienie i upokorzenie. Na szczycie herbu znajduje się monstrancja, która jest znakiem Eucharystii, której Rycerze służą. Motto na dole herbu: "Dla Boga i Kościoła".