Klasztory na świecie

Konto

Nasze konto internetowe: 

Kulik Sylwia

ul. Kapłańska 3

62-045 Pniewy 

Bank Zachodni WBK S.A.

13109028350000000122151805 

 

Konto tradycyjne:

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji

Bank Pekao S.A.
II O. w Poznaniu
 

nr 43124017631111001002352218