Aktualności

30 lat wieczystej adoracji

8 marca 1987 r. wspólnota sióstr klarysek w Pniewach rozpoczęła wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. W 2017 r. upływa 30 lat od kiedy siostry nieustannie dzień i noc czuwają u stóp Jezusa Hostii, w pełni realizując charyzmat naszego zakonu.

 Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej Wspólnoty i naszego życia, jako adoratorek. Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii.
 

Co godzinę w naszej kaplicy zakonnej rozbrzmiewa akt adoracji czyli uroczysta modlitwa odmawiana po hymnie Magnificat, oto jej treść:

OJCZE PRZEDWIECZNY, zjednoczeni ze wszystkimi dziećmi Twoimi, siostrami i braćmi naszymi, uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą. Panie JEZU CHRYSTE, dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie dzięki Ci składamy przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia ludzkiej natury w tajemnicy Wcielenia i do dokonania dzieła Odkupienia przez Mękę, śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Swoje. Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele Odkupienia przez udział w eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją śmierć i Zmartwychwstanie. DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali się chwałą Trójcy Przenajświętszej. Trójco Przenajświętsza, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.

Nasze prace


Haft

ręczny, maszynowy, komputerowy

Więcej

Różańce

ręcznie plecione ze sznurka satynowego

Więcej
 

Kto jest na linii

Odwiedza nas 1100 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Intencje modlitewne można składać telefonicznie lub listownie

  • Telefon: +48 61 2910240
  • Email: pniewy@klaryski.org
  • WWW: www.pniewy.klaryski.org